Amb Miquel Llop, Joan Antoni Balbín, Sílvia Paneque, Alberto Mesanza. Condueix com sempre la tertúlia, Xavier Villarreal.

Quin és l’estat actual del trànsit a Girona?
És sostenible aquest nivell de mobilitat actual? Contaminació química i acústica.
El canvi de mentalitat és possible? Trànsit peatonal, bicicletes i transport públic.
El vehicle elèctric és la solució?
Sostenibilitat i Girona. Aigua, energia i residus.