Rodalies:
Estat actual.
Manteniment baix, perquè?
Solucions per un millor funcionament.

El TAV:
És necessari el TAV ?
És rendible?
Quant ens costa manternir-ho?
Quines han estat les conseqüències per la Ciutat de Girona?

El Viaducte:
Quin és l’estat del viaducte?
És perillós per la ciutat?

Amb : Josep Campmajó, Martí Carreras, Victor de la Cruz, Ricard de León, Joaquim Alegret