Mosso d'Esquadra in front of the Bloc Salt.

Mosso d’Esquadra in front of the Bloc Salt.

Orígens. Quan i perquè surt la PAH?

Urbanisme i habitatge. És Girona una ciutat habitable amb dignitat? Està ben organitzada?

Noves estràtegies judicials. Clausules abusives i Titulitzacions. Parlem amb l’advocat Oscar Viera

Amb Marta Afuera, Dani Chicano, Enric Pineda, Josep Canal i Óscar Viera